top of page

Te Rohe o Te Waiariki

Te Waiariki Region & Boundary

Ka tīmata to mātou nei rohe ki ngā pā tūwatawata, pā maioro o maunga Kauri. Ko tēnei tētahi o ngā pou rohenga o Te Waiariki. Ka kite atu nei ngā moana, whenua, wāhi tapu me ngā maunga tapu o Te Waiariki. Tahuri atu ki te kohu taotao ana i ngā kōhatu kei te tihi o Manaia. Tū te ao, tū te pō. Ka huri tū ki te wai e rere ana, te wai o Taiharuru e haruru mai ana. Tangi mai, karanga mai. Ka hoki ki uta kia rere ki runga Maunga Tāika, i kite ai te rā, i kite ai te nui. Ka huri whakararo te titiro ki Ōhuatau. I titiro anō hoki ki ngā awa e whā, ko Ngunguru, ko Horahora, ko Pātaua, ko Taiharuru. Ka peka atu ahau ki te Rāwhiti, ko taku aro ki te kapua ki runga maunga Pātaua. Whakarerea te pou o te whare kia tau iho rā ki runga Whakairiora, te maunga e tū ana kei te whangā o Ngunguru. Ki Tutukaka ko Pukeārengarenga me Te Rehu o Tāne ētahi atu maunga rongonui, tiro atu ki to tātou pou rohenga māka ki te Nōta, ko to Te Ihu o Manaia. Tēnā ka hoki ki uta, ki muanga Maruata, ki maunga Pukepoto kia tau iho rā ki roto te rohe o Te Waiariki.

Screen Shot 2022-04-25 at 3.25.43 PM.png
Screen Shot 2022-04-25 at 3.25.57 PM.png
bottom of page